Carex ecologisch beheer heeft in de loop der jaren vele mooie projecten onder handen gehad. Klik op een link en zie sfeerfoto's van het werk op een locatie.

x
Natuurbeheer
Winterrietbeheer
Maaien van oud riet ten behoeve van een open landschap voor de weidevogels of om verruiging en bosvorming tegen te gaan.
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, agrariërs en particulieren.
  Locaties o.a.
Guisveld, Westzijderveld, Wormer- en Jisperveld (1) (2) (3) (4), fortgrachten, Middelpolder, Oosteinderpoel, Zijdelmeer, Saskerleidam, Woudhaven, Zwaansmeer, Dorregeest, Erfgoedpark “De Hoop”
Botanisch beheer (zomer)
Maaien ten behoeve van bijzondere planten en ruimtelijke structuren.
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, gemeente Utrecht, Copijn (intermediar), Rijkswaterstaat, particulieren.
  Locaties o.a.
Guisveld, Westzijderveld, Saskerleidam (1) (2), Kalverpolder, Beemster forten (1) (2) (3) (4) , Oosteinderpoel, Griftpark (1) (2), hoofdkantoor Gasunie, KPMG Amstelveen, ROC Utrecht, We Utrecht, Groot Naaldenveld Bentveld, Koekoeksduin in Vogelenzang, Noordzeekanaal (1) (2) (3)
Bosonderhoud
Vellingswerk en boomverzorging
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland
  Locaties o.a.
Forten (Iepziektebestrijding, bomen toppen) (1) (2), boomgaard, Purmerbos (1) (2), Boterdijk in Uithoorn, Wormer- en Jisperveld
Diversen
Peilstandbeheer, schouwwerk, molenonderhoud, veecontrole, bebording, onderhoud recreatievoorzieningen
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland
  Locaties o.a.
Beemster forten, Wormer- Jisperveld, Guisveld, Westzijderveld, Reef, Ham en Crommenije, Schanszichtpad Kalverpolder, Rietkroonpad Euverenweggebied, Oosteinderpoel
x
Onderzoek en educatie
Onderzoek
Boomveiligheid (VTA)
  ten behoeve van:
particulieren, Natuurmonumenten
  Locaties o.a.
(1) (2) (3)
Excursies
Natuur, historie
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
  Locaties o.a.
Guisveld, Ham- en Crommenije, Fort bij Spijkerboor
Vrijwilligersbegeleiding
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, gemeente Utrecht, kinderdagverblijf de Regenboog, Gemeente Utrecht, Deelgemeente Amsterdam-West
  Locaties o.a.
Guisveld, Westzijderveld (1) (2) (3), Kalverpolder, Kinselmeer, Fort bij Spijkerboor, Wormer en Jisperveld, Zijdelmeer, Griftpark, natuurspeeltuinen De Regenboog en Plan West.
Cursussen
vrijwilligersbeheer en arbo
  ten behoeve van:
Staatsbosbeheer
   
x
Ontwerp, aanleg en onderhoud
Ontwerp/advisering
Inrichting groene ruimte
  ten behoeve van:
Buro Lopende zaken, Natuurmonumenten
  Locaties o.a.
Struinpad Osdorperbinnenpolder (1) (2) , Beeckesteijn
Aanleg
Tuinen, schooltuinen, natuurspeeltuinen, sierbestrating, landschappelijke beplantingen, recreatievoorzieningen, boomverplantingen
  ten behoeve van:
particulieren, agrariërs, kinderdagverblijf De Regenboog , Deelgemeente Amsterdam West, Het Kinderparadijs Purmerend, Stichting Basiseducatie, Buro Lopende Zaken, Buitenzorg, Clusiuscollege
  Locaties o.a.
Diverse natuurspeeltuinen en schooltuinen (1) (2) (3) (4), Stellingpad van de Stelling van Amsterdam (1) (2) (3) (4) (5), tuinen van particulieren (1) (2) (3) (4) (5) (6), tuinen van instellingen (1)
Onderhoud
Boomverzorging, divers onderhoud aan tuinen en landgoederen
  ten behoeve van:
Landschap Noord-Holland, particulieren, hoveniers, Copijn (intermediar)
  Locaties o.a.
Leiduin, Woestduin (1) (2) (3) (4), tuinen van particulieren (1) (2) (3) (4)