Carex ecologisch beheer

Carex is in 1994 opgericht door professionals die van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Het is een bedrijf waarvan de naam bewust is gekozen: “Carex“ is de wetenschappelijke naam voor een groep schijngrassen waarvan de leden kenmerkend zijn voor ecologisch interessante landschapselementen. Het behouden en ontwikkelen daarvan is onze doelstelling. Zeggesoorten hebben bovendien een driekantige stengel, en die driezijdigheid is in ons bedrijf terug te vinden: drie vennoten, en drie activiteiten waarin ons bedrijf zich onderscheidt, namelijk Ecologisch beheer in natuurgebieden; Educatie en onderzoek gericht op flora en fauna; en Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, erven en landgoederen

 
  Ecologisch beheer in natuurgebieden

Maaiwerk voeren we uit met klein en licht materiaal om zo min mogelijk de ondergrond te beschadigen. Hierdoor kunnen we ook heel selectief maaien en beschermde planten of vegetaties ontzien. Vellingswerk wordt met respect voor de natuur verricht. Natuurlijke verjonging wordt zo veel mogelijk gespaard en vooraf worden bomen op nesten gecontroleerd. Door middel van natuurtechnisch bosbeheer kunnen wij uw bos omvormen tot een gevarieerde leefomgeving voor plant en dier waarin de natuurlijke processen gestimuleerd worden.

 

  Educatie en onderzoek gericht op flora en fauna

De kennis die wij over natuur en milieu hebben, willen we graag delen. Dit doen we o.a. door lessen over plantenteelt, tuinaanleg en – onderhoud te geven op landbouwscholen, en excursies te verzorgen in terreinen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Om de juiste beslissingen te nemen in het beheren van natuurgebieden moeten vooraf voldoende gegevens over de kwaliteiten van een gebied beschikbaar zijn. Door kennis van flora en fauna kunnen wij terreinen voor u inventariseren op de aanwezigheid van allerlei planten en dieren.

 

  Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen erven en landgoederen

Bij het ontwerpen en aanleggen willen wij graag in samenspraak met u, uw tuin maken tot een stukje grond waar plant en dier met zo weinig mogelijk ingrijpen van buiten kunnen gedijen in een seminatuurlijk evenwicht. We houden rekening met de ecologie en, bij erfbeplanting, ook met de cultuurhistorie van een gebied. We gebruiken zoveel mogelijk inheems plantgoed. Het controleren van bomen op veiligheid en gezondheid is ook ons werk. Om een boom in de woonomgeving gezond en veilig te houden is boomverzorging nodig. Wij voeren die uit met klimtechniek of vanuit een hoogwerker. Als verzorgen geen zin meer heeft en de boom gevaarlijk wordt, dan kunnen wij hem rooien. Wat geldt voor bomen in tuinen, geldt ook voor bomen op landgoederen. Wij hebben ruime ervaring in het verzorgen van laanbomen, houtopstanden en hakhoutpercelen op landgoederen.

 

  Tenslotte:

- Wij verrichten ons werk zo milieuvriendelijk als mogelijk is;

- Wij maken zoveel mogelijk gebruik van handgereedschap en licht materiaal;

- Brandstof en smeermiddelen van onze machines zijn weinig milieubelastend;

- Voor palen en hekwerk gebruiken we onbehandeld europees hout;

- Bij aanleg en onderhoud van tuinen wordt restmateriaal voor hergebruik bestemd.

 

Wilt u meer informatie over ons bedrijf en het werk dat wij voor u kunnen doen? Heeft u belangstelling in een vrijblijvende offerte? Wij wachten graag uw telefoontje of e-mailbericht af.

Met vriendelijke groet,

Koen Homma